1. Πίστωση

1.1 Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε για την επίσκεψη Koh Rong από την SEQ Νο.

2. Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

2.1 Copyright (c) 2014 Επισκεφθείτε το Koh Rong.

2.2 Με την επιφύλαξη των ρητών διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης:

(α) μαζί με τους δικαιοπάροχους μας, διαθέτουμε και ελέγξουμε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας και το υλικό στον ιστότοπό μας. και

(β) διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και το υλικό στον ιστότοπό μας.

3. Άδεια πνευματικών δικαιωμάτων

3.1 Μπορείτε:

(Α) προβολή σελίδων από τον ιστότοπό μας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού,

(Β) λήψη σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωρινή αποθήκευση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

(Γ) να εκτυπώνετε σελίδες από την ιστοσελίδα μας.

(Δ) ροή αρχείων ήχου και βίντεο από τον ιστότοπό μας. και

(e) χρήση της επίσκεψης Koh Rong μέσω ενός web browser,

με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης.

3.2 Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης, δεν πρέπει να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε τέτοιο υλικό στον υπολογιστή σας.

3.3 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για να μάθετε για το Koh Rong, να προγραμματίζετε και να κάνετε κράτηση για το ταξίδι σας και για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για άλλους σκοπούς.

3.4 Εκτός από τη ρητή επιφύλαξη της παρούσας ειδοποίησης, δεν πρέπει να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας.

3.5 Εκτός αν είστε κάτοχος ή ελέγχετε τα σχετικά δικαιώματα του υλικού, δεν πρέπει:

(Α) να αναδημοσιεύσετε υλικό από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα).

(Β) να πωλούν, να μισθώνουν ή να υποδεικνύουν υλικό από τον ιστότοπό μας.

(Γ) να παρουσιάσετε οποιοδήποτε υλικό από τον ιστότοπό μας στο κοινό.

(Δ) να εκμεταλλεύεται υλικό από τον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς. ή

(ε) αναδιανείμετε υλικό από τον ιστότοπό μας, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από την παρούσα ειδοποίηση.

4. Αποδεκτή χρήση

4.1 Δεν πρέπει:

(Α) να χρησιμοποιήσουμε τον ιστοχώρο μας με οποιονδήποτε τρόπο ή να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει την απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου.

(Β) να χρησιμοποιούμε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές, ή σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

(γ) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για να αντιγράψετε, να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να μεταδώσετε, να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται) με οποιοδήποτε spyware, ιό υπολογιστή, δούρειος ίππος, σκουλήκι, κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή. ή

(δ) να διεξάγει συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

5. Αναφορά κατάχρησης

5.1 Εάν μάθετε για οποιοδήποτε παράνομο υλικό ή δραστηριότητα στον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε υλικό ή δραστηριότητα που παραβιάζει αυτήν την ειδοποίηση, ενημερώστε μας.

5.2 Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο υλικό ή δραστηριότητα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Επιβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

6.1 Λαμβάνουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πολύ σοβαρά.

6.2 Εάν ανακαλύψουμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τα υλικά πνευματικής ιδιοκτησίας κατά παράβαση της άδειας που ορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, μπορούμε να προσφύγουμε εναντίον σας, αναζητώντας χρηματική αποζημίωση ή / και εντολή να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε αυτά τα υλικά. Θα μπορούσατε επίσης να καταδικαστείτε στα δικαστικά έξοδα.

7. Δικαιώματα

7.1 Μπορείτε να ζητήσετε άδεια χρήσης του υλικού πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα μας γράφοντας μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.